Razlika u pravilima

Yu-Gi-Oh! TCG se nije puno mijenjao u zadnjih 20 godina, ali se nekoliko pravila promijenilo. SJC – Edison se igrao po pravilima iz 2008 (Master Rules [1]) i tih se pravila držimo kad igramo Edison danas. Razlika u pravilima između Edison formati i trenutnog modernog formata su:

Edison format Pravilo #1 – Igrač koji igra prvi vuče kartu

U Edison formatu, prilikom prvog draw phasea igrač vuče kartu. Što znači da igrač koji igra prvi započinje duel sa 6 karata u ruci.

Edison format Pravilo #2 – Samo jedan aktivni Field Spell

U Edison formatu, samo jedan Field Spell može biti aktivan. Ako igrač seta Field Spell to ne uništava protivnikov Field Spell.

 • Igrač A aktivira “Mountain” (započinje chain) dok je “Umi” igrača B aktivan. Kad se “Mountain” resolvea, “Umi” se uništava.
 • Igrač A aktivira “Mountain” (započinje chain) dok je “Umi” igrača B aktivan. Igrač B chaina “Dust Tornado” i targeta “Mountain”. Kad se chain rješi, “Dust Tornado” uništava “Mountain” i “Umi” nije uništen.
 • Igrač A seta “Umi” dok igrač B ima “Secret Village of the Spellcasters” i “Dark Magician”-a u igri (“Secret Village of the Spellcasters” nije uništen). Igrač A ne može aktivirati “Umi” dok ne kontrolira Spellcaster-Type čudovište.
 • Igrač A seta “Mausoleum of the Emperor” preko svog (face-up / face-down) “Geartown”-a, uništava “Geartown” mehanikom igre ne startajući chain. “Geartown” može aktivirati svoj Trigger-like efekt u groblju.
 • Igrač A aktivira “Mausoleum of the Emperor” preko svog (face-up / face-down) “Geartown”-a, uništava “Geartown” mehanikom igre startajući chain. “Geartown” ne može aktivirati svoj Trigger-like efekt u groblju.

Edison format Pravilo #3 – Uvijet Union čudovišta

U Edison formatu, Union čudovišta imaju uvijet s koliko Union čudovišta drugo čudovište može biti equipano. Ti uvijeti su maknuti 2016. godine izlaskom Structure Deck: Seto Kaiba. U Edison formatu, sva Union čudovišta imaju ovaj uvijet:

 • “A monster can only be equipped with 1 Union Monster at a time.”

Također, Continous-like efekt “If the equipped monster would be destroyed, destroy this card instead.” se SAMO odnosi na:

 • “Armored Cybern”
 • “Heavy Mech Support Platform”
 • “Machina Gearframe”
 • “Oilman”
 • “Spirit of the Six Samurai”
 • “Machina Peacekeeper”
Union čudovišta u Edison formatu. Razlika u pravilima.

Edison format Pravilo #4 – Obavezni Trigger efekti ovisni o fazi

U Edison formatu, svaki obavezni Trigger efekt koji se aktivira u određenoj fazi će se nastaviti aktivirati ako mu je aktivacija negirana, dok god se ne rješi [REF]. Ovo se promijenilo kada su “Tsukuyomi” i “Judgment Dragon” dobili eratu u Duelist Saga-i. Kada se igra Edison format:

 • Ako se aktivacija obaveznog Trigger efekta koji ovisi o fazi (npr. “Spirit monsters” i Lightsworns) negira (s “Light and Darkness Dragon”-om), efekt se aktivira ponovno.
 • Ako se aktivacija obaveznog Trigger efekta koji ovisi o fazi (npr. “Spirit monsters” i Lightsworns) negira (sa “Skill Drain”-om), efekt se ne aktivira ponovno.

Edison format Pravilo #5 – Blokiranje zone Trap čudovišta

U Edison formatu, Trap čudovišta zauzimaju 1 Monster zonu i 1 Spell / Trap zonu. Fizička lokacija Trap čudovišta je u Monster zoni, nije karta u Spell / Trap zoni (iako se jedna od tih zona ne može koristiti)

 • Nije moguće aktivirati (flipati setanu Trap kartu face-up) Trap čudovište ako nema slobodnih Monster zona.
 • Trap čudovište čiji je efekt negiran (s “Jinzo”-om) postaje Trap karta u Spell / Trap zoni odmah.
  • Trap čudovište koje napadne setanog “Jinzo”-a vrača se u Spell / Trap zonu čim je “Jinzo” flipan face-up. Bez Damage kalkulacije.
  • Čudovište ukradeno sa “Snatch Steal”-om vrača se vlasniku u Spell / Trap zonu kad je “Jinzo” summonan.
 • Ako se Trap čudovište seta face-down (s “Book of Moon”-om), seta se u odgovarajuću Spell / Trap zonu.
  • Ako protivnik kontrolira tvog “Embodiment of Apophis”-a (sa “Snatch Steal”-om, “Creature Swap”-om) i flipa se face-down, odlazi u protivnikovu Spell / Trap zonu jer ga protivnik kontrolira.
 • Trap čudovišta su efektana kartama / efektima koji efektaju Trap karte, ali i Monster karte.
  • Ako je iskorišten “Heavy Storm” na Trap čudovište, “Fake Trap” može sprječiti uništenje, ali “My Body as a Shield” ne može.
  • Ako je iskorišten “Lightning Vortex” na Trap čudovište, “My Body as a Shield” može sprječiti uništenje, ali “Fake Trap” ne može.
  • ako je “Raigeki Break” iskorišten na Trap čudovište, i “My Body as a Shield” i “Fake Trap” mogu sprječiti uništenje.
 • Ako je Trap čudovište maknuto s terena, maknuto je kao Trap karta.
  • Trap čudovište poslano u groblje ne može biti oživljeno “Time Machine”-om, vraćeno s “Return of the Doomed”, neće omogučiti triger efekt “Blackwing – Shura the Blue Flame” i ne može se aktivirati “Michizure”.
  • Ako “Caius the Shadow Monarch” makne iz igre “Zoma the Spirit”-a, neće biti nanesena šteta.
  • Trap čudovište vraćeno u ruku s “Penguin Soldier”-om, vraćeno je kao Trap karta. Ne može se aktivirati “Major Riot”.
  • Ako je Trap čudovište privremeno maknuto iz igre (s “Dimensionhole”-om, “Interdimensional Matter Transporter”-om), vrača se na teren kao Trap karta i AUTOMATSKI se uništava mehanikom igre. Ako je korišten “Dimensionhole”, nije moguće koristiti Monster zonu dok je Trap čudovište maknuto iz igre, ali je moguće koristiti Spell / Trap zonu u kojoj je bilo.

Edison format Pravilo #6 – Ignition Effect Priority

Sve o Ignition Effect Priority-u i Priority-u možete naći ovdje

Edison format Pravilo #7 – Istovremeni efekti idu na chain

U Edison formatu, utemeljena pravila nazvana “Simultaneous Effects Go On Chain” (SEGOC) primjenjuju se uz jednu iznimku: ako su dva ili više efekta u istom “step”-u trigerana u drugačijem vremenu, raniji trigeri moraju biti stavljeni na chain prije kasnijih. Ovo pravilo je promijenjeno u 2017 [REF]. U Edison formatu, kada se trigera više triger/triger -like efekata istovremeno, igrači grade chain po ovim pravilima:

 • Korak 1: Obavezni efekti igrača na potezu idu na chain redosljedom kojim su pokrenuti.
 • Korak 2: Obavezni efekti igrača koji nije na potezu idu na chain redosljedom kojim su pokrenuti.
 • Korak 3: Opcionalni efekti igrača na potezu idu na chain redosljedom kojim su pokrenuti.
 • Korak 4: Opcionalni efekti igrača koji nije na potezu idu na chain redosljedom kojim su pokrenuti.

Što od ovoga čini Edison drugačijim od modernog formata? Obratite pozornost na Primjer 1!

 • Primjer 1: Igrač A Tributea “Sangan”-a da bi summonao “Caius the Shadow Monarch”. Oba obavezna efekta su aktivirana od strane igrača na potezu (Korak 1). Budući da se “Sangan” trigerao kad je poslan u groblje, on je Chain Link 1, a efekt “Caius the Shadow Monarch”-a je Chain Link 2, budući da se ne triggera dok summon nije uspješan.
 • Primjer 2: Igrač A aktivira “Soul Exchange”, targeta “Sangana” od igrača B. Igrač A tributea “Sangana” od igrača B da bi tribute summonao “Caius the Shadow Monarch”-a. Obavezni efekt “Caius the Shadow Monarch”-a igrača na potezu (Korak 1) je Chain Link 1, a obavezni efekt “Sangan”-a igrača koji nije na potezu (Korak 2) je Chain Link 2.

Edison format Pravilo #8 – Damage Step od 7 dijelova

Sve o Battle Phaseu i Damage Stepu pročitajte ovdje

Edison format Pravilo #9 – Lokacija trigera i prepoznavanje

U Edison formatu, uvjeti trigera mogu biti prepoznati kao ispunjeni u sred chaina, dok u modernom Yu-Gi-Oh-u to nije slučaj. Triger efekti će se također aktivirati van svoje triger lokacije (osim ako nije specificirano da moraju ostati na istoj lokaciji da bi se trigerali), čak i ako se aktiviraju u decku.

 • Ako izbaciš “Dandylion”-a kao cost za “Monster Reincarnation” i vratiš tog “Dandylion”-a nazad u ruku, efekt koji Speciall summona 2 “Fluff Tokens” će o dalje biti trigeran i aktiviran iz groblja (iako je “Dandylion” u ruci).
 • “Necroface” je Normal summonan dok je “Future Visions” aktivan. Ako je Chain Link 1 efekt “Necroface”-a, onda kada se chain rješi: “Necroface” će biti vračen u deck zajedno sa svim kartama maknutim iz igre. Onda će se drugi efekt “Necroface”-a, micanje top 5 karata s oba decka, započeti novi chain jer je “Necroface” maknut iz igre s “Future Visions”-om.
 • Ako je “Earthbound Immortal Aslla Piscu” vračen iz igre u deck (s “Phoenix Wing Wind Blast”-om), njegov efekt da uništi čudovišta i napravi štetu se NE AKTIVIRA.
 • Ako je “Elemental HERO Absolute Zero” vračen iz igre u deck (s “Phoenix Wing Wind Blast”-om), njegov efekt da uništi sva čudovišta koja protivnik kontrolira se AKTIVIRA.

Edison format Pravilo #10 – Životni bodovi kao cost

U Edison formatu, ne možeš platiti cost ako bi to značilo da ti životni bodovi padaju na 0. Karta koja ima maintenance cost životnih bodova ne može spustiti igračeve životne bodove na 0, umjesto toga se uništava.

 • Ako su ti životni bodovi <= 2000, ne možeš platiti “Mirror Wall”-ov maintenance cost. Uništiti će se.
 • Ako su ti životni bodovi <= 500, ne možeš platiti “Degenerate Circuit”-ov maintenance cost. Uništiti će se.

Edison format Pravilo #11 – End-of-Turn Discard

U Edison formatu, igrač ne može odgovoriti na end-of-turn discard uopče jer to mora biti zadnja akcija koju je igrač napravio u potezu. Međutim, kada se obavezni triger efekt trigera radi discarda, chain će se izgraditi s posebnim svojstvima:

 • Spell Speed 2 efekti mogu biti chainani AKO (I SAMO AKO) oni negiraju aktivaciju efekta.
 • Spell Speed 3 efekti mogu biti chainani, neovisno o tome da li negiraju aktivaciju ili ne.

Ovo je različito od pravila u modernom Yu-Gi-Oh-u.

 • Primjer 1 (obavezni triger efekt): Igrač A ima 7 karata u ruci za vrijeme kraja poteza. Igrač A discarda “The White Stone of Legend”. obavezni triger efekt “The White Stone of Legend”-a mora biti aktiviran. Igrač A ne može chainati “Super Rejuvenation” iz ruke na ovaj efekt. Međutim, igrač B može aktivirati svoj setani “Divine Wrath” da negira aktivaciju efekta. Dodatno, ako iti jedan igrač kontrolira “Doomcaliber Knight”-a, automatski će se tributeati i dodati na chain s “The White Stone of Legend” jer je njegov Quick efekt obavezan.
 • Primjer 2 (opcionalni triger efekt): Na kraju poteza igrača A, igrač A ima 8 karata u ruci. Igrač A discarda “Peten the Dark Clown”-a i “Red-Eyes Wyvern”-a. Igrač A ne može aktivirati niti jedan opcionalni triger efekt karata koje je discardao.

Edison format Pravilo #12 – Beskonačni loopovi

U suvremenom Yu-Gi-Oh-u, kada se desi beskonalni loop, igrači i judge utvrde koja je karta uzrokovala beskonačni loop; ta karta se šalje u groblje mekanikom igre. U Edison formatu, ovo je samo točno za “nenamjerne” beskonačne loopove (Primjer 4), kada se beskonačni loop desi radi mehanika igre a ne akcijom igrača; Obrnuto, u Edsion formatu, bilo koja “namjerna” akcija koja dovede do beskonačnog loopa je jednostavno ilegalna (Primjer 1, Primjer 2, Primjer 3).

“Namjerna” akcija:

 • Primjer 1: Igrač A ima “Gemini Elf”-a, “Luminous Spark” i “Pole Position” face-up na terenu. Budući da je “Gemini Elf” čudovište s najviše ATK na terenu, nije efektano Spell kartama. Ako igrač B summona “X-Head Cannon”-a, “Luminous Spark”-ov ATK će se popeti na 2300, što ga čini čudovištem s najvećim ATK na terenu i postaje ne efektano Spell karatama, što mu spušta ATK na 1800, samo da bi mu “Luminous Spark”-ov efekt ponovo povečao ATK na 2300, itd. Ova namjerna akcija igrača B (summon “X-Head Cannon”-a) će dovesti do “namjernog” beskonačnog loopa. Iz toga razloga igrač B ne može summonati “X-Head Cannon”-a.
 • Primjer 2: Igrač A ima “Gemini Elf”-a i “Opticlops” Equipanog s “Axe of Despair”-om face-up na terenu i setani “Ring of Destruction”. Igrač B ima “Blue-Eyes White Dragon”-a i “Pole Position” face-up na terenu. Ako igrač A aktivira “Ring of Destruction” da uništi “Blue-Eyes White Dragon”-a od igrača B, onda će “Opticlops” postati čudovište s najviše ATK na terenu, što ga čini ne efektanim od strane Spell karata (uključivo i “Axe of Despair”), što će učiniti to da ga “Axe of Despair” ponovo čini čudovištem s najviše ATK, itd. Stoga, Igrač A ne može targetati “Blue-Eyes White Dragon”-a od igrača B s “Ring of Destruction”-om jer će se rješavanjem te karte storiti “namjerni” beskonačni loop.
 • Primjer 3: Igrač A ima “Opticlops”-a i “Gemini Elf”-a face-up na terenu. Igrač B ima setani “Pole Position” i nema drugih karata. Igrač A aktivira “Axe of Despair” na “Opticlops”-a. Ako igrač B chaina “Pole Position”, to će napraviti “namjerni” beskonačni loop između “Axe of Despair”-a i “Pole Position”-a. Stoga, igrač B ne može chainati “Pole Position”, niti ga aktivirati dok su ova čudovišta jedini na terenu i dok je “Axe of Despair” equipan.

“Nenamjerna” akcija:

 • Primjer 4: Igrač A ima “Opticlops”-a i “Pole Position” face-up na terenu. Igrač B ima “Muka Muka”-u equipanu s “Axe of Despair”-om face-up na terenu i nema karata u ruci. Igrač B vuče kartu na pšočetku svog kruga, što podiže ATK od “Muka Muka”-e na 1900. Buduću da je “Muka Muka” sada čudovište s najviše ATK postaje ne efektan sa Spell karatam što stvara beskonačni chain. “ne namjerni” beskonačni loop je napravljen koji se nije mogao sprječiti. Iz toga razloga, “Pole Position” je uništen i poslan na groblje mehanikom igre.

Edison format Pravilo #13 – Čudovišta s 0 ATK

U Edison formatu, kada se bore dva čudovišta s 0 ATK, uništavaju jedan drugog u borbi. Dodatno, čudovište u napadu s 0 ATK ne može uništiti čudovište u obrani s 0 DEF borbom. Ovo pravilo je promjenjeno 2011 [REF].