Edison Deck Tier Lista

Edison format je u zadnje dvije godine doživio revoluciju. Usporedimo li deckove koji su 2010. godine topali YCS i ove danas, razlika je nemjerljiva. Budući da uskoro imamo Edison Championship u Zagrebu odlučio sam napraviti tier listu Edison deckova.

Prvo ću objasniti način na koji sam složio ovu tier listu. Prebrojio sam sve topove i prva mjesta svih najboljih deckova u formatu na Format Library stranici od 01.01.2023. godine.

Analizirao sam samo popularnije deckove i grupirao ih u širu skupinu deckova. Npr. Hero Frog deck i Frog Monarch deck spadaju u Frog deck. Pure Lightsworn i Fairy Lightsworn spadaju u Lightsworn deck. Nisam želio previše komplicirati ovu tier listu, a nema ni dovoljno podataka da idemo toliko duboko.

Edison Deckovi

Frog Deck – Broj top-ova: 80; Prvo mjesto: 9

Vayu Turbo – Broj top-ova: 75; Prvo mjesto: 10

Blackwing – Broj top-ova: 60; Prvo mjesto: 11

Hero Beat – Broj top-ova: 43; Prvo mjesto: 5

Zombie – Broj top-ova: 27; Prvo mjesto: 6

Dragon Turbo – Broj top-ova: 17; Prvo mjesto: 2

Machina Control – Broj top-ova: 15; Prvo mjesto: 3

Quickdraw – Broj top-ova: 13; Prvo mjesto: 1

Fairy – Broj top-ova: 7; Prvo mjesto: 2

Lightsworn – Broj top-ova: 13; Prvo mjesto: 0

Flamvell – Broj top-ova: 9; Prvo mjesto: 1

Gladiator Beast – Broj top-ova: 5; Prvo mjesto: 1

Amaryllis Turbo – Broj top-ova: 2; Prvo mjesto: 0

Ako usporedimo Edison deckove u zadnjih godinu dana i prije toga vidimo kako se trendovi mijenjaju. Prije 2023. je bio puno veći broj Lightsworn deckova, Quickdraw deckova, deckova koji su se smatrali puno jači nego što zapravo jesu. Budući da se Edison format u zadnjih godinu dana igrao jako puno online i live igrači su postali sve bolji, deckovi evoluirali, a tier lista se drastično promijenila.

Edison tier lista
Edison tier lista