Kratka analiza deckova koji će se pojaviti na Državnom prvenstvu 2011. godine