Izmišljeni dvoboj:Jain,Lightsworn Paladin vs. Ninja Grandmaster Hanzo